Hallens historie

For Bindslev og hele det østlige område af den daværende Hirtshals Kommune var d. 3. juni 1972 med Tannisbugthallens indvielse en virkelig festdag. Et nedsat haludvalg på 15 medlemmer, repræsenterende en bred vifte af hele det geografiske områdes foreninger havde da arbejdet i næsten 2 år, og selve opførelsesfasen var påbegyndt d. 4. september 1971.
Entreprenøren ved halprojektet blev Ingemann Christensen (IC), der på baggrund af en tur til Fyn for nogle af udvalgets medlemmer, inviteret af et fynsk firma, havde arbejdet videre med det sete. IC gav et endog meget fordelagtigt tilbud. Byggeriet kom til at koste 843.000 kr. Mon ikke Ingemann satte penge til på projektet; men han var jo også en af de store fortalere for en hal!

Hallen var opført med 4 omklædningsrum mod vest, men hurtigt viste det sig, at der var stort behov for yderligere omklædningsfaciliteter, og allerede efter 3 år - i 1975 blev Tannisbugthallen udvidet første gang. Det skete med en tilbygning mod syd, indeholdende 5 ekstra omklædningsrum. Samtidig skete der en mindre udvidelse med møderum ved nordgavlen. Hele dette projekt, der havde murermester Børge Christensen, Sindal som entreprenør, kom til at stå i godt 700.000 kr., hvilket satte den billige opførelsessum 3 år tidligere i relief.

Fra 1991, hvor en ny ombygning kom til, blev hallen mere et idrætscenter med overnatningsfaciliteter, ændrede cafeterieforhold og større råderet for Bindslev-Tversted Idrætsforening. Der blev bygget om og bygget til såvel mod vest som mod nord og syd – det hele til en pris på 3.8 mio. kr.!

For interesserede kan der i øvrigt henvises til det jubilæumsskrift, der blev udarbejdet i forbindelse med 25-års jubilæet i 1997. Dette skrift kan stadig fås udleveret ved henvendelse i hallen.