Referater

Referat

Bestyrelsesmøde i Tannisbugt Hallen den 21/09 2017 kl. 19.30

Deltagere:

Anders Mikkelsen (AM)

Gitte Lassen (GL), Næstformand

Anders Nielsen (AN), Formand

Karsten Peters (KP)

Leif Lauritsen (LL),  referent

Grete Heidmann (GH)                      

LajlaThorsen (LT)

Per Larsen (PL)

.

Dagsorden

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde – bemærkninger – og

Underskrift.

Referatet godkendt og underskrevet.

 1. Siden sidst, generel orientering, fra bestyrelsen.

Afholde førstehjælps og hjertestarterkursus på vores falck abonnement

4 timer er gratis måske i samarbejde med BTI.

                 

 1. Lajla orienterer.

Maling og små reparationer. Tilbage fra fjernvarmen 13400,00 Kr.

Tilbage fra sygeforsikringen 1900,00 Kr.

170 mulige reklameemner har været på besøg ved 40 personligt

Har givet 6000,00 Kr. mere i indtægt.

Politikkerne er positiv for at vi får fuld moms tilbage på taget.

Energiforbedring under grøn ordning lyder til at være sat i gang hører fra

Ole Magnussen hurtigst muligt.

Dag for børn i hallen i november måned.

Sangaftenen aflyst. Britta Jacobsen har lejet syd gavlen.

Arbejder på og lave en kunstudstilling i hallen, Robert arbejder med

om der kan holdes nogen danseaftener.

Afholdelse af julefrokost i november måned.

Oprettelse af MobilePay til brug i hallen afventer om der er behov.

Evt. brug af praktikanter fra Martec ved projekter som vand - varme eller lys besparelser. Rensning af ventilationen.

 

 1. Kort gennemgang af regnskab.

Omklædningsrum afskrives over 10 år.

Salg af aktier i Sparnord.

 1. Tag.

Aftalt pris med Ole Møgelmose/Morten Madsen for tilretning af tegninger og udbudsmateriallet på 28000,00 Kr plus moms,

materiallet kommer i uge 41 hvor det bliver gennemgået og sendt ud til håndværkerne.  

 1. Lån til tag.

Lån udbetales til april 2018.

Tages op når vi har resultatet af licitationen.

 1. Underskrifter.

Der laves en underskrifts side, med hvad det er til for efter tiden.

Når der er noget bestyrelsen skal skrive under.

 1. Skilt ved Øster Tverstedvej.

Spørge Hjørring Kommune om vi kan få et skilt op ved

Stadion Alle/Nørrebro

 1. Fortov langs hal.

Hjørring Kommune er ved at finde ud af om det er deres eller hallens.

Fortov laves efter at taget er blevet lavet.

 1.   Kursus.

 Lajla er skrevet på listen, får besked den 22/9 -  17 om der bliver kursus,

 Og gør der det tilmelder Lajla sig.

 1.   Bestyrelsen i hallen?

Repræsentantskabet skal gerne være gode ambassadører for hallen.

Indkalde repræsentantskabet til en orientering om hvad der sker i

Hallen.

 1.   Eventuelt.

Su møde med BTI i november måned Anders N. – Gitte – Lajla.

Evt. forslag inden den 1 – 11 – 2017

 1.   Næste møde.

I uge 43

Referat

Bestyrelsesmøde i Tannisbugt Hallen den 21/09 2017 kl. 19.30

Deltagere:

Anders Mikkelsen (AM)

Gitte Lassen (GL), Næstformand

Anders Nielsen (AN), Formand

Karsten Peters (KP)

Leif Lauritsen (LL),  referent

Grete Heidmann (GH)                      

LajlaThorsen (LT)

Per Larsen (PL)

.

Dagsorden

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde – bemærkninger – og

Underskrift.

Referatet godkendt og underskrevet.

 1. Siden sidst, generel orientering, fra bestyrelsen.

Afholde førstehjælps og hjertestarterkursus på vores falck abonnement

4 timer er gratis måske i samarbejde med BTI.

                 

 1. Lajla orienterer.

Maling og små reparationer. Tilbage fra fjernvarmen 13400,00 Kr.

Tilbage fra sygeforsikringen 1900,00 Kr.

170 mulige reklameemner har været på besøg ved 40 personligt

Har givet 6000,00 Kr. mere i indtægt.

Politikkerne er positiv for at vi får fuld moms tilbage på taget.

Energiforbedring under grøn ordning lyder til at være sat i gang hører fra

Ole Magnussen hurtigst muligt.

Dag for børn i hallen i november måned.

Sangaftenen aflyst. Britta Jacobsen har lejet syd gavlen.

Arbejder på og lave en kunstudstilling i hallen, Robert arbejder med

om der kan holdes nogen danseaftener.

Afholdelse af julefrokost i november måned.

Oprettelse af MobilePay til brug i hallen afventer om der er behov.

Evt. brug af praktikanter fra Martec ved projekter som vand - varme eller lys besparelser. Rensning af ventilationen.

 

 1. Kort gennemgang af regnskab.

Omklædningsrum afskrives over 10 år.

Salg af aktier i Sparnord.

 1. Tag.

Aftalt pris med Ole Møgelmose/Morten Madsen for tilretning af tegninger og udbudsmateriallet på 28000,00 Kr plus moms,

materiallet kommer i uge 41 hvor det bliver gennemgået og sendt ud til håndværkerne.  

 1. Lån til tag.

Lån udbetales til april 2018.

Tages op når vi har resultatet af licitationen.

 1. Underskrifter.

Der laves en underskrifts side, med hvad det er til for efter tiden.

Når der er noget bestyrelsen skal skrive under.

 1. Skilt ved Øster Tverstedvej.

Spørge Hjørring Kommune om vi kan få et skilt op ved

Stadion Alle/Nørrebro

 1. Fortov langs hal.

Hjørring Kommune er ved at finde ud af om det er deres eller hallens.

Fortov laves efter at taget er blevet lavet.

 1.   Kursus.

 Lajla er skrevet på listen, får besked den 22/9 -  17 om der bliver kursus,

 Og gør der det tilmelder Lajla sig.

 1.   Bestyrelsen i hallen?

Repræsentantskabet skal gerne være gode ambassadører for hallen.

Indkalde repræsentantskabet til en orientering om hvad der sker i

Hallen.

 1.   Eventuelt.

Su møde med BTI i november måned Anders N. – Gitte – Lajla.

Evt. forslag inden den 1 – 11 – 2017

 1.   Næste møde.

I uge 43

 

 

Referat

Bestyrelsesmøde i Tannisbugt Hallen den 19/06 2017 kl. 19.30

Deltagere:

Anders Mikkelsen (AM)

Gitte Lassen (GL), Næstformand

Anders Nielsen (AN), Formand

Karsten Peters (KP)

Leif Lauritsen (LL),  referent

Grete Heidmann (GH)                      

LajlaThorsen (LT)

Per Larsen (PL) (uden afbud)

.

Dagsorden

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde – bemærkninger – og

Underskrift.

Referatet godkendt og underskrevet.

 1. Siden sidst, generel orientering, fra bestyrelsen.

Underskrift til Kommunekredit på lånet.

Snakket med Dorte Woldbye angående momsudligning ikke færdig undersøgt endnu.

Samle lidt positiv til avisen inden Anders Nielsen tager kontakt.

Mail fra Dorte Woldbye at lånet bliver overført til 2018.

                 

 1. Valg af tag.

AM snakket med Bygma de anbefaler eternit frem for ståltag.

Eternit tag er billigere end ståltag.

Garanti eternit 15 år

Ståltag 20år

Vi vælger grå eternitplader.

Karsten Peters tager kontakt til Ole Møgelmose/Morten Madsen og får en fast pris på hvad de skal have.

Lajla styrer byggeriet – byggeperiode ca 1 april til 30 juni 2018.

Byggemødeafholdelse deltager Karsten Peters – Anders Nielsen evt Grete Heidmann.

 1. Valg af håndværkere.

Anders Mikkelsen deltog ikke i punktet.

Håndværker der bliver spurgt.

Anders Mikkelsen – Tommy Sproegel – Bindslev Tømrer og snedkerforrretning –Svend Åge Christiansen. Er der nogen der siger nej skal vi prøve en anden evt Larsen og Tamborg.

 1. Kan alle tilslutte sig udskiftning af tag på Tannisbugt-hallen.

Alle kan tilslutte sig påbegyndelsen af udskiftningen af taget.

 1. Hvornår er man inhabil.

Anders Mikkelsen deltager ikke i punkter vedrørende byggeriet.

 1. Håndtering af tilbud.

Tildelingskreterier – billigste pris – sikkerhedsstillelse.

15% af byggeriet som bankgaranti.

besigtigelsesmøde inden tilbuddet gives.

 1. Eventuelt.

Folk der skal bruges til oprydning efter Bindslev Harmonikatræf.

 1. Næste møde.

Når der forelægger nyt indkaldes der til møde.

 

 

Referat

Bestyrelsesmøde i Tannisbugt Hallen den 08/06 2017 kl. 19.30

Deltagere:

Anders Mikkelsen (AM)

Gitte Lassen (GL), Næstformand

Anders Nielsen (AN), Formand

Karsten Peters (KP)

Leif Lauritsen (LL),  referent

Grete Heidmann (GH)                      

LajlaThorsen (LT)

Per Larsen (PL) (afbud)

.

Dagsorden

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde – bemærkninger – og

Underskrift.

Referatet godkendt og underskrevet.

 1. Siden sidst, generel orientering, fra bestyrelsen.

Pladsen hvor Bindslev Harmonikatræf holdes, bliver asfalteret og de har lavet risikovurdering af træffet.

Omtale af bevillingen til taget i avisen er ikke korrekt, Anders Nielsen tager en snak med Allen Vinding om de forkerte oplysninger, så må vi se om der kommer en rettelse i avisen med de korrekte oplysninger.

Positiv samtale med Lajla om hallens vision.

                 

 1. Orientering fra Lajla.

Rep. af dørkamre – udskiftning af fliser – målstolpe – Reklamer i hallen og info – Tiltag for børn i uge 27 – 28 på facebook – Hjertestarter kursus i september/oktober – Taget hul på ting fra hallens vision – evt. valgmøde – Børnefestival til efteråret trylleri – musik – band. Band en aften i samarbejde med Mette – messe  - stangtennis – fodboldtennis.

Vedrørende renovering af omklædningsrum har forsikringen dækket for mistet lejeindtægt.

 1. Gennemgang af regnskab.

Der er nogen forskydninger.

Regninger fra smeden fra 2014 – regninger fra murer fra 2016.

For eftertiden skal vi have regningerne efter en måned.

 1. Valg af tag.

Møde med Karsten – Lajla – Morten Madsen arkitekt som samarbejder med Ole Møgelmose som laver udbudsmaterialet.

Karsten har lavet en opstilling af de forskellige muligheder.

Der er mest stemming for forslag 4.

Lajla undersøger om bevillingen kan overføres til næste år.

Licitation først i august med tilbud modtages sidst i august.

Med opstart af taget i april – maj så der bliver så få som muligt der bliver generet af udskiftningen af taget.

 1. Valg af håndværker.

Sendes ud til dem vi har spurgt.

Evt. spørge et større firma.

Fuld momsregistrering kan ikke betale sig i forhold til i dag.

Spørge Hjørring Kommune om der kan gives udligningsmoms på taget.

 1. Kan alle tilslutte sig udskiftning af tag på Tannisbugt-hallen.

Alle er enige – tages op på igen på næste møde.

Lajla meddeller hallens brugere at projektet først påbegyndes til april.

 1. Fælles sponsor søgning, BTi – Hallen

Forslag som Gitte har med fra BTI.

Fælles mappe om hvad der kan sponseres ved nytegning,

Samarbejde mellem BTI og Hallen.

Høre noget mere om tankerne bag før der tages en beslutning om det.

 1. Skal vi støtte BTI fodbold som i 2016.

Vi støtter med samme beløb som sidste år, og der skal genforhandles hvert år.

Har fået 7600,00 kr. fra Spar Nord fonden til opgradering af haluret,

Sendt videre til BTI som betalte det fulde beløb for haluret.

Besked til BTI om det ikke er automatisk, de kan forvente sponsorstøtte i 2018.

 1. Eventuelt.

Ferie i hallen.

Bettina uge 28 – 31 – 32

Lajla uge 33 – 34 – 35

Følger planen der er blevet lagt om arbejdstimer.

 1. Næste møde.

Når der forelægger nyt indkaldes der til møde.